top of page
O AKCJI: Pro Gallery

O AKCJI

Na 2022 rok przypada 15. Jubileuszowa edycja akcji WIELCY MAŁYM – ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ..

Misją akcji jest przede wszystkim propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych oraz innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy.

Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem akcji jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte corocznie pomocą w ramach akcji. Pomocą corocznie jest obejmowanych łącznie ponad 1700 psów, ponad 500 kotów oraz 60 innych zwierząt (w tym koni i innych gospodarskich).

Akcję Wielcy Małym od pierwszej edycji wspierają współcześni polscy artyści, którzy przekazują swoje dzieła sztuki na cele licytacji. Dochód z aukcji stanowi natychmiastowy, bezpośredni dopływ gotówki, który jest transponowany przez głównego beneficjenta akcji na pomoc dla schronisk objętych akcją.

W ciągu 14 lat istnienia akcji WIELCY MAŁYM – ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ dochód na rzecz najbardziej potrzebujących schronisk przekroczył kwotę 1 000 000 złotych.

Dodatkowo najbardziej potrzebujące schroniska otrzymały, poza innymi darami, ponad 180 ton dobrej gatunkowo karmy (średnia wartość ponad 1 500 000 złotych) dla zwierząt.

Wśród darów były też leki weterynaryjne i inne produkty dla zwierząt (kojce, miski, koce, zabawki) o wartości ponad 400 000 złotych.

Akcja w mediach (prasa, radio, TV, Internet) przekroczyła łącznie w 14 ostatnich latach kwotę 20 milionów złotych netto, co sprawia, że akcja Wielcy Mały stała się najbardziej nagłośnioną akcją społeczną poświęconą pomocy zwierzętom w Polsce, spełniając tym samym ważną rolę uświadamiania społeczeństwa o problematyce bezdomności zwierząt i konieczności pomocy, a przede wszystkim świadomej akcji adopcyjnej.

NB2A8280
NB2A1508
K47A7350
Marcin Dorociński Wielcy Małym 2017
IMG_3113 2
Ludgarda Buzek
IMG_9773_1___OOOOO__small___
IMG_8073+Machalica
IMG_1124 1___AAAA___
IMG_6753+Fraszyńska
IMG_1515+Dorociński
IMG_0311_1___fff__small_
IMG_0923_1___FFF__small___
IMG_0245 2___AAA___
fffffffIMG_3809_1___OOOOO__small___
bottom of page